^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Aktualności

Aktualności

logo2

Program Konferencji:

KLIMKÓWKA 4, 5 listopada 2021r.

I         Dzień 04.11.2021 r. (czwartek)

 • Do 10:00 – Zakwaterowanie uczestników
 • 10:00 – 10:15 - Rozpoczęcie - Powitanie uczestników, Prezes Konwentu, Pan Burmistrz Rymanowa Wojciech Farbaniec.
 • 10:15 – 11:00 – Wykłady Anna Panek-Kisała – możliwości i bariery osiągnięcia rycuklingu i przygotowania do ponownego użycia za 2021 r.
 • 11:00 – 11:15 – KAMSTRUP – Łukasz Nizioł – wykrywanie wycieków na przyłączach i pobliskiej sieci – innowacyjne wodomierze z funkcją detekcji wycieków Firmy KAMSTRUP.
 • 11:15 – 12:30 – Wykłady Anna Panek-Kisała – Prowadzenie kontroli u odbierających odpady przez gminy – występujące błędy proceduralne – skutki stwierdzonych uchybień. Prowadzenie kontroli przez WIOŚ i inne organy kontrolujące.
 • 12:30 – 12:45 – Wystąpienie Prezesa IGWP Pana Krzysztofa Dąbrowskiego.
 • 12:45 – 13:30 – Wykłady Anna Panek-Kisała – Gospodarka odpadami komunalnymi wynikająca z WPGO.
 • 13:30 – 13:45 – Prezentacja Firm – KINGSPAN – Seweryn Geisler – Oczyszczalnie ścieków w technologii złóż obrotowych dla jednostek osadniczych do 10 000 RLM.
 • 13:45 – 14:30 – Wykłady Anna Panek-Kisała – Rozszerzona odpowiedzialność producenta – do kogo trafią z opłaty produktowej.
 • 14:30 – 14:45 – Prezentacja Firm – POLTRAF –
 • 14:45 – 15:00 – Prezentacja Firm - AWAtech – Filip Sobura – Tłocznie ścieków STRATE oraz system napowietrzania rurociągów tłocznych AWAaerob, AWAflush oraz AWAexpand.

II         Dzień 05.11.2021 r. (piątek)

 • 8:00 – 10:00 – Śniadanie.
 • 10:00 – 10:15 – Prezentacja Firm – KANCELARIA ADWOKACKA – Przydomowy kompostownik – zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wybrane problemy prawne – Konrad Wesołowski, Iwo Kościelniak.
 • 10:15 – 11:00 - Wykłady Grzegorz Gałabuda – kampania taryfowa przedsiębiorstw wod-kan 2021. Postępowania, doświadczenia, wnioski.
 • 11:00 – 11:15 – Prezentacja Firm.
 • 11:15 – 12:00 – cd – Wykłady Grzegorz Gałabuda.
 •  0d 12:00 – obiad.
 •  Po 13:00 – Wyjazd powrotny.

 organizatorzy zastrzegaja sobie prawo zmian w kolejności programu 

Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg