^Back To Top
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Władze

Władze

Zarząd:
 
Prezes Zarządu - Andrzej Byrwa
Sekretarz - Waldemar Mach
Członek - Marian Żmuda
Członek - Jacek Nowak
Członek - Marek Winiarski
Członek - Artur Wszołek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Mariusz Noga 
Z-ca Przewodniczącego - Magdalena Kotulska 
Sekretarz - Eugeniusz Gancarczyk
Copyright © 2013. KONWENT KIEROWNIKÓW Rights Reserved.


Facebook twitter flicker skype youtube digg